ATIFLAR

Kitap ve Makalelere Yapılan Atıflar

 • Erol, Handan. Bir Bilim Olarak Sosyal Hizmetin Sanatsal Yönü ve Bir Sanat Olarak Sinema ile İlişkisi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Ankara, 2016.
 • Uğuroğlu, Özlem. “Korku Kavramı ve Sinemaya Yansıması”. Route Educational and Social Science Journal, Volume 4 (5), August, 2017, 511-530.
 • Arapkirli, Bahar, Denise Oleksijczuk, Laura U Marks. “A Retrospective Analysis of Turkish Horror Genre”. Simon Frazer University, 2017.
 • Halis, Şan Ararat. “Tarihsel Bir Karşıtlığın Tezahürü: 2002 Sonrası Türk Korku Filmlerinde Bilim-Din Çatışması”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, Ocak, 2017, 221-237.
 • Ekinci, Erdoğan, Fatih Mehmet Parlar, Burak Güvenman, Oğuzhan Yıldız, Ferizan Parlar. “Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları”. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:4, Sayı: 2, Aralık, 2018, 1-23.
 • Ekinci, Barış Tolga. “Toplumun Korkuları: Zombi Filmleri ve Ölümcül Deney Serisinin Analizi”, Global Media Journal TR Edition, Cilt: 6, Sayı: 11, Fall 2015, 220-239.
 • Komaç, Barış. Korku Filmlerinde Anlatım Aracı Olarak Işık: Dabbe 6 ve All Hallows Eve 2 Filmleri Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Konya, 2018.
 • Tutar, Cem. “Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), Cilt: 3, Sayı: 2, Eylül, 2015, 247-274.
 • Molo, Ümmühan. Yeşilçam Sinemasında ‘Değişen Kadın’ İmgesi: Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Kayseri, 2015.
 • Koçak, Büşra, Yasemin Kurtlu. “Erzurum Halk Masallarından Üç Turunçlar Masalı’nın Vladimir Propp’un Yapısal Anlatı Çözümleme Yöntemine Göre İncelenmesi”. Turkish Studies, Cilt: 11/15, Summer 2016, 327-346.
 • Kılıç, Esra Güngör. “Farklı Yüzyıllar Aynı Biçimler: V. Propp’un İşlevsel Yaklaşımı Çerçevesinde Alacakaranlık Film Serisi Üzerine Bir Çözümleme ve Kitle Kültürü Sineması Eleştirisi”. International Journal of Social Sciences and Education Research (ijsser), Cilt: 4, Sayı: 3, 2018, 467-482.
 • Koyuncu, Sertaç. “Hasan Karacadağ’ın “Dabbe” Serisinin Biçimsel ve Anlatısal Çözümlemesi”. Psikesinema Dergisi, Sayı:12, Temmuz-Ağustos 2017, 132-139.
 • Syed, Tuğçe Bıçakçı. “Muhafazakâr Korkunun Odağı Olarak Kadın: Büyü Filmi ve Tecavüz Sahnesi”. Alacakaranlık Dergisi, Sayı:12, Mart, 2018, 2-6.
 • Koyuncu, Sertaç. “Sinemasal Bir Cadı Avı: Cin Filmleri Furyası”. Alacakaranlık Dergisi, Sayı:15, Haziran, 2018, 32-35.
 • Sarpkaya, Seçkin, Mehmet Berk Yaltırık. Türk Kültüründe Vampirler. Karakum Yayınları, 2018.
 • Kaya, Alper. “İnternetin Karanlık Sularından Beyaz Perdeye: Deep Web”. Alacakaranlık Dergi, Sayı: 18, Eylül, 2018, 8-10.
 • Syed, Tuğçe Bıçakçı. Theorising Turkish Gothic: National Identity, Ideology and the Gothic. Lancester University Faculty of Arts and Social Sciences Department of English Literature and Creative Writing unpublished phd thesis, Lancester, 2018.
 • Rahte, Emek Çaylı. “The Brand New Testament’ta Alternatif Bir Dünya Kurgusu: Babalık Krizi Ve Anaerkil Ütopya”. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2018, 7-37.

Yükseklisans ve Doktora Tezlerine Yapılan Atıflar:

 • Yenen, İbrahim. Toplumsal Tezahürleri Bağlamında Türk Sinemasında Din, Dindarlık ve Din Adamı Olgusu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2011.
 • Çelik, Selin. Türk Korku Sinemasında Muhafazakârlığın İnşaası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Ankara, 2017.
 • Alıcı, Birgül, Ömer Aydınlıoğlu. “Dijital Dönem Türk Korku Sineması’nda Marka Yerleştirme”, Medya Çağında İletişim içinde, Ali Murat Kırık (ed.), Konya: Çizgi Kitabevi, 2017.