2000 sonrası Türk Sineması’nda yükselişe geçen korku türünün en çok kullanıldığı unsurun cin olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde Batı ülkelerinde özellikle Hollywood tarafından 2000 sonrasında üretilen korku filmlerinde de cin imgesinin yoğunlukla kullanıldığı görülmüştür. Batı’da ve özellikle ülkemizde yoğun olarak kullanılan bu imgenin, ortaya çıkma nedenleri ve kullanım biçimleri eleştirel yöntem ve göstergebilimsel yöntemle incelenmiş; Batı’da da ülkemizde de bu imgenin kullanımının politik nedenlerine bağlı olarak şekillendiği tespit edilmiştir. İnançlardan etkilenerek oluşturulan cin imgesi ülkemizde dini inancı yaygınlaştırmak amacıyla kullanılırken, Batı’da Doğu’yu ötekileştirmek ve Doğu’ya karşı olumsuz bir yargı oluşturabilme amacı taşımaktadır.
Pales Yayınları
412 Sf. / 2016

Goodreads | Sipariş

About The Author

İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Şimşek, yüksek lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Anabilim dalında ve doktorasını Marmara Üniversitesi Radyo-TV, Sinema Anabilim dalında “Sinemada Korku Ve Din: 2000 Sonrası Amerikan Ve Türk Filmlerinde Cin Unsurunun Çözümlemesi (Eleştirel Kuram Ve Göstergebilimsel Metodoloji Çerçevesinde)” adlı teziyle tamamlamıştır. Sinemada eleştirel kuram ve inançlar, Türk korku sineması, sinema ve halkbilim üzerine çalışmalar yapmakta olup bu konular üzerine birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Related Posts