4P1K | Yaz Sayısı

4P1K | Yaz Sayısı

“Evcil mi Vahşi mi? Korku Sinemasında Hayvanlar” başlıklı yazımla, 4P1K’nın Yaz (Temmuz-Ağustos-Eylül sayısındayım.

Yazımın girişinden kısa bir özet:

“Sinema insanı ve toplumu yansıtan bir sanat dalı olduğundan, insanla birlikte hayvanlar da sinemada sıklıkla yer almıştır. Bazı filmlerde hayvanların kendi doğalarında var olan saldırganlıklarından yola çıkılmış; bazılarında ise filmin atmosferinin gerilimini arttırmak amacıyla hayvanlar yan öğe olarak kullanılmıştır. Ana unsur ya da yan unsur, her koşulda ana eksenine insanı alan sinema, hayvanları da bir şekilde içerisine dâhil etmiştir.”

Güncel dergilerde yer alan diğer yazılarımı buradan görebilirsiniz.

Gizem Şimşek Kaya

İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Şimşek, yüksek lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Anabilim dalında ve doktorasını Marmara Üniversitesi Radyo-TV, Sinema Anabilim dalında “Sinemada Korku Ve Din: 2000 Sonrası Amerikan Ve Türk Filmlerinde Cin Unsurunun Çözümlemesi (Eleştirel Kuram Ve Göstergebilimsel Metodoloji Çerçevesinde)” adlı teziyle tamamlamıştır. Sinemada eleştirel kuram ve inançlar, Türk korku sineması, sinema ve halkbilim üzerine çalışmalar yapmakta olup bu konular üzerine birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.