ARRIVAL (2016)

Popüler Sinema Yazarları Arrival filmini yorumladılar;

Gizem Şimşek : Dramla giriş yapan Arrival’da, uzaylıların dünyaya inişi ile bilimkurguya, uzaylılarla kurulmaya çalışılan iletişim ile sosyolojiye, lineer zaman ve teoriler ile bilime ve son olarak da karakterlerin yakınlaşmasıyla romantizme göz kırpılıyor. İnsanlığın en önemli, ancak en az önemsenen silahı olan zaman, gerçek-rüya karmaşası üzerinden veriliyor. Filmde paralel kurgu tekniğinin kullanılması da parçaların birleşerek bir olması durumunu etkileyici bir biçimde destekliyor. Filmin açılış ve bitişinde gelinen nokta ile yönetmen, seyircilere alışık olunan sıralı zamanın göreceli olduğunun da altını çiziyor. Filmin içerisindeki fikir ve yan unsurların hepsi, filmin tamamını oluşturan organik bağlantılar ile kurulduğundan, filmin sonunda derin bir nefes ile “an”ın tadını en azından filmin bitişiyle birlikte çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şimdiye dek yapılan bilimkurgular arasında felsefi açıdan en yaratıcı ve en derin film olduğu söylenebilir. Ayrıca diğer bilimkurgu filmlerinin aksine savaş ve silahın yer almadığını da belirtmekte fayda var. 8,5/10

Diğer yazarların filme dair yorumlarını okumak için;

http://www.populersinema.com/haber/populer-sinema-yazarlarinin-arrival-filmi-hakkindaki-yorumlari-32591.htm

Gizem Şimşek Kaya

İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Şimşek, yüksek lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Anabilim dalında ve doktorasını Marmara Üniversitesi Radyo-TV, Sinema Anabilim dalında “Sinemada Korku Ve Din: 2000 Sonrası Amerikan Ve Türk Filmlerinde Cin Unsurunun Çözümlemesi (Eleştirel Kuram Ve Göstergebilimsel Metodoloji Çerçevesinde)” adlı teziyle tamamlamıştır. Sinemada eleştirel kuram ve inançlar, Türk korku sineması, sinema ve halkbilim üzerine çalışmalar yapmakta olup bu konular üzerine birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.