Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri başlıklarına tıklayarak PDF olarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri başlıklarına tıklayarak PDF olarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve yayımlanmamış bildiriler:

  •  Şimşek, Dr. Gizem.“Anadolu İnanç Motiflerinin Türk Dizilerinde ve Filmlerinde Dekor Olarak Kullanılması”, Balıkesir Üniversitesi, 9-11 Kasım 2012, I. Ulusal Genç Halkbilimciler Sempozyumu.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve yayımlanmamış bildiriler:

  •   Şimşek, Dr. Gizem.“Türk Dili’nde Batıl İnanışların Yansımaları”, Pamukkale Üniversitesi, 19-22 Aralık 2012, V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Kongresi.