Fatmagül’ün Suçu Kadın Olmak

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ (#woman2011)
İnönü Üniversitesi

ÖZET

            Çalışmada, Kanal D ekranlarında dizi olarak yayınlanmaya başlayarak tekrar gündeme gelen, Vedat Türkali’nin romanından uyarlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizi ile Süreyya Duru’nun 1986 yılında çektiği aynı adlı filmin karşılaştırmalı analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Filmde ve dizide kadının toplumsal baskı karşısında kaldığı güçsüzlük ve boyun eğiş üzerinde durulmuştur. Temel amaç, 80’li yıllarda çekilen film ile 2000’li yıllarda çekilen dizinin uyarlanması aşamasında nasıl değişimler geçirdiğinin ortaya çıkarılması ve bu dönemler sırasında kadının toplum içerisindeki yerinin ve toplumsal baskının boyutlarının irdelenmesidir. Araştırmada çözümleme yöntemi olarak Mulvey’in “Görsel Haz” Kuramı kullanılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Toplum, kadın, sinema, namus, bekaret, bakış, Mulvey

THE GUILTY OF FATMAGUL IS TO BE WOMAN

SUMMARY

This study is carried out to compare the TV series having the name of “What was the Guilty of Fatmagül” that has just started to be broadcasted in channel Kanal D with the movie having the same name as the TV Series that was shot in 1986 by Süreyya Duru, both originally based on the novel by Vedat Türkali. Both the movie and the TV series stresses on the weakness and the yielding of women under public pressure. The basic purpose of the study is to list the changes -while adapting the novel- of the movie from 1980’s and the TV series from 2000’s and stating the status of the women in public during this period from 1980s to 2000’s and evaluating the level of public pressure.  For this research, the theory of “Visual Pleasure and Narrative in the Cinema” by Murvey is utilized for the method of analysis.

Keywords: Public, woman, cinema, honor, virginity, gaze, Mulvey

Poster Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

Gizem Şimşek Kaya

İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Şimşek, yüksek lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Anabilim dalında ve doktorasını Marmara Üniversitesi Radyo-TV, Sinema Anabilim dalında “Sinemada Korku Ve Din: 2000 Sonrası Amerikan Ve Türk Filmlerinde Cin Unsurunun Çözümlemesi (Eleştirel Kuram Ve Göstergebilimsel Metodoloji Çerçevesinde)” adlı teziyle tamamlamıştır. Sinemada eleştirel kuram ve inançlar, Türk korku sineması, sinema ve halkbilim üzerine çalışmalar yapmakta olup bu konular üzerine birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.