SİNEMADA KORKU VE DİN

2000 sonrası Türk Sineması’nda yükselişe geçen korku türünün en çok kullanıldığı unsurun cin olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde Batı ülkelerinde özellikle Hollywood tarafından 2000 sonrasında üretilen korku filmlerinde de cin imgesinin yoğunlukla kullanıldığı görülmüştür. Batı’da ve özellikle ülkemizde yoğun olarak kullanılan bu imgenin, ortaya çıkma nedenleri ve kullanım biçimleri eleştirel yöntem ve göstergebilimsel yöntemle incelenmiş; Batı’da da ülkemizde de bu imgenin kullanımının politik nedenlerine bağlı olarak şekillendiği tespit edilmiştir. İnançlardan etkilenerek oluşturulan cin imgesi ülkemizde dini inancı yaygınlaştırmak amacıyla kullanılırken, Batı’da Doğu’yu ötekileştirmek ve Doğu’ya karşı olumsuz bir yargı oluşturabilme amacı taşımaktadır.

 

Pales Yayınları
412 Sf. / 2016

 

Goodreads | Sipariş